Kolmapäev, 17. juuni 2020

PROJEKTI TUTVUSTUS

Project „The Time of My Life(ERASMUS+ programmi raames)

Selle projekti eesmärk on uurida aega nii füüsilisest aspektist (aastaajad, ööpäev, kronobioloogia jne) kui ka ajalooperioodide tähenduses (minevik, olevik ja tulevik).
See on projekt, mille kaudu omandavad õpilased teadmisi järgmistes valdkonnades:

·         Demokraatia ja ühiskond
·         Globaliseerimine
·         Ökoloogia ja majandus
·         Keeleõppe
·         Kronobioloogia

Koos sellega omandavad õpilased järgmisi oskusi ja pädevusi:
·         Meediakirjaoskus
·         Õppimise/õpetamise strateegiad
·         Ajaplaneerimine
·         Enda füüsilise ja vaime tervise eest hoolitsemine

Projektist võttavad osa 5 riiki:
·         Saksamaa: Ratsgymnaasium Wolfsburg
·         Rootsi: Carlforsska gymnasiet
·         Hispaania: Institut Joan Coromines
·         Soome: Tampeereen yhteiskoulun
·         Eesti: Läänemaa Ühisgümnaasium

Projekti käigus valmistavad igas riigis õpetajad-koordinaatorid ette õpilaste konverentsi ja viivad selle läbi projektis ette nähtud teemadel.
Ühel konverentsil esindab oma kooli 6 õpilast. Igal konverentsil osalevad erinevad õpilased, kelle kohustus on  kodukonverentsil vastu võtta külalisõpilasi.
Iga grupp, kes käib konverentsil, peab tegema koostööd järgmisele konverentsile mineva gruppiga. Seda põhjusel, et üks grupp töötab konverentsil õpetajate juhendamisel välja materjalid ja järgmine grupp peab need materjalid kodus läbi töötama ja neid erinevate meetodite abil järgmisel konverentsil edasi andma teistele rahvusvahelistele õpilastele.
Õpetajad juhendavad oma õpilasi kogu protsessi vältel ja rahvusvahelisi õpilasi konverentside ajal. Selle tõttu on õpetajate töö kogu projekti vältel järjepidev ja tööetapid omavahel seotud.
Iga õppeaasta lõpus teevad projekti koordinaatorid SA Archimedesele nii finants- kui ka sisulise aruande.

Õpilaste konverentside ajad:
1. konverents : 25.11 – 01.12.2019, Ratsgymnaasium Wolfsburg
2. konverents : 17.02 – 23.02.2020, Carlforsska gymnasiet
3. konverents:  11.05 – 17.05.2020, Institut Joan Coromines (jäi ära eriolukorra tõttu, uus aeg esialgu teadmata)
4. konverents: 05.10 – 11.05.2020, Tampeereen yhteiskoulun (võimalik, et aeg muutub)
5. konverents: 08.03 – 14.03.2021, Läänemaa Ühisgümnaasium (võimalik, et aeg muutub)


Kommentaare ei ole:

PROJEKTI TUTVUSTUS

Project „The Time of My Life “ (ERASMUS+ programmi raames) Selle projekti eesmärk on uurida aega nii füüsilisest aspektist (aastaajad,...